ieco vietnam

Tin tức

Cung cấp máy tiện đặt bàn loại nhỏ

Để tạo ra các chi tiết máy móc, dụng cụ và các sản phẩm cơ khí khác ứng dụng trong sản xuất và đời sống, thì các phân xưởng không thể thiếu thiết bị chủ chốt là máy tiện, công cụ cắt gọt kim loại. Với sự phát triển khoa học ngày nay, đòi hỏi các thiết bị ra đời phải nhỏ gọn nhưng bao gồm nhiều chức năng. Hiểu được xu thế thời đại, các công ty

pay
hotline